Συχνές Ερωτήσεις

Αφορούν όσους υποβάλλουν αναφορές

Τι είναι η υπηρεσία FixCyprus;
Το FixCyprus είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία με στόχο την άμεση εμπλοκή των πολιτών στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στους Δήμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόθεση μας είναι η συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές για άμεση ενημέρωση επί των προβλημάτων που αναφέρονται. Η υπηρεσία παρέχεται στο ευρύ κοινό για καταχώρηση προβλημάτων. Στόχος είναι η σωστή εκμετάλλευση των τεχνολογιών διαδικτύου στην εξυπηρέτηση των Αρχών για άμεση και έγκαιρη ενημέρωση επί τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στην επικράτεια τους, ώστε να προχωρούν σε καθορισμό προτεραιοτήτων και τελικά σε επίλυση τους.
Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στην υπηρεσία;
Η πρόσβαση στην υπηρεσία επιτυγχάνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Απαιτείται μόνο σύνδεση με το διαδίκτυο και τερματικό, π.χ. υπολογιστής γραφείου ή φορητή συσκευή, με εγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (π.χ., Google Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox, Safari, κτλ.).
Τι είδους προβλήματα μπορώ να αναφέρω;
Μπορείτε να αναφέρετε οποιουδήποτε είδους τεχνικά προβλήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε δημόσιους χώρους (δρόμους, πάρκα, κτίρια, πλατείες, κτλ) και η αντιμετώπιση τους είναι ευθύνη των αντίστοιχων Τοπικών Αρχών. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναφέρετε:
 • Βλάβη (π.χ., λακκούβα) σε δρόμο
 • Καμένη λάμπα σε δημόσιο χώρο
 • Καταστροφές σε δημόσιους χώρους
 • Επαναλαμβανόμενη παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης ατόμων με κινητικές δυσκολίες, κτλ
 • Μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών
 • Ακάθαρτος δρόμος/πάρκο, κτλ
 • Έργα με ελλειπή τήρηση κανόνων ασφαλείας
 • Παράνομη χρήση δημόσιων χώρων, κτλ

Τονίζεται ότι τα προβλήματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, να μπορούν να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης (για παράδειγμα, αιτήματα για ανάπλαση δημόσιων χώρων δεν αποτελούν αντικείμενο της υπηρεσίας FixCyprus) και η επίλυση τους να είναι προς το κοινό συμφέρον.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους διαχειριστές της υπηρεσίας;
Χρησιμοποιείστε το σύνδεσμο «Επικοινωνία» που βρίσκεται στο κυρίως μενού της υπηρεσίας. Τα μηνύματα που αποστέλλονται από τη συγκεκριμένη φόρμα, παραδίδονται αυτόματα στους διαχειριστές της υπηρεσίας FixCyprus. Αναλόγως του μηνύματος, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα (εφόσον βέβαια έχετε δώσει σωστά στοιχεία επικοινωνίας).
Γιατί είναι χρήσιμη η φωτογραφία του προβλήματος;
Η φόρτωση φωτογραφίας από το σημείο του προβλήματος βοηθάει πάρα πολύ τις Τοπικές Αρχές να κατανοήσουν το πρόβλημα και να καθορίσουν σωστά την προτεραιότητα επίλυσης του. Συνιστούμε να παίρνετε φωτογραφία, π.χ. με χρήση της αντίστοιχης λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου και να την φορτώνετε κατά την υποβολή αναφοράς. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό και στο μέγεθος φωτογραφιών, για αποφυγή καθυστερήσεων στη φόρτωση.
Πού μπορώ να βρώ και να διαβάσω τους όρους χρήσης;
Οι όροι χρήσης βρίσκονται στο μενού Πληροφορίες. Ο απευθείας σύνδεσμος βρίσκεται εδώ.
Πώς μπορώ να εντοπίσω προβλήματα που έχουν ήδη αναφερθεί;
Τα πιο πρόσφατα προβλήματα που έχουν αναφερθεί βρίσκονται αναρτημένα στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας («Τελευταίες Αναφορές»). Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τη λίστα με συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορών ανά Αρχή, στη σελίδα "Όλες οι Αναφορές". Επιλέγοντας μια περιοχή, θα οδηγηθείτε σε εμφάνιση των αναφορών που σχετίζονται με αυτήν.

Επιλέγοντας μια αναφρορά, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες, καθώς και σχόλια άλλων χρηστών σχετικά με το πρόβλημα.

Πώς μπορώ να σχολιάσω κάποια Αναφορά;
Εντοπίστε και ανοίξτε πρώτα τη σχετική αναφορά. Ακολούθως μπορείτε να αναρτήσετε το σχόλιο σας, το οποίο θα εμφανιστεί αυτομάτως στη σελίδα της συγκεκριμένης αναφοράς. Θυμηθείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης προτού αναρτήσετε κάποιο σχόλιο.
Γιατί δε μπορώ να υποβάλω μια αναφορά στο Συμβούλιο της κοινότητας που διαμένω;
Στο παρόν στάδιο, διαθέτουμε επιβεβαιωμένα στοιχεία επικοινωνίας (email) για τους Δήμους. Υπάρχει σχετική λειτουργία στην υπηρεσία, η οποία σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές και να ενημερώσετε για στοιχεία επικοινωνίας άλλων Αρχών. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένουμε ότι η κάλυψη της υπηρεσίας θα επεκταθεί και σε χωριά και άλλες περιοχές της Κύπρου.
Γιατί η κάλυψη είναι μόνο σε Δήμους της ελεύθερης Κύπρου;
Η μη συμπερίληψη των κατεχόμενων Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε αποκλειστικά για πρακτικούς λόγους. Ο στόχος της υπηρεσίας FixCyprus είναι η ενημέρωση των Τοπικών Αρχών για άμεση ανταπόκριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Προφανώς, οι Αρχές των κατεχόμενων Δήμων μας δεν έχουν δυστυχώς δυνατότητα επέμβασης και επίλυσης τέτοιων προβλημάτων στις νόμιμες εκτάσεις τους. Μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, η υπηρεσία FixCyprus θα επεκτείνει άμεσα τη λίστα περιοχών για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
Τι γίνεται με τα αναφερόμενα προβλήματα και πως αυτά θα αντιμετωπίζονται;
Η αντιμετώπιση των αναφερθέντων προβλημάτων, είναι αποκλειστική ευθύνη των Τοπικών Αρχών. Η υπηρεσία FixCyprus εμπλέκεται μόνο στη διαδικασία εντοπισμού και αναφοράς τους και δε φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη για αυτά.

Οι Τοπικές Αρχές, όπως και ο κάθε πολίτης, θα έχουν άμεση πρόσβαση στις αναφορές που σχετίζονται με τις περιοχές τους. Επιπλέον, η υπηρεσία FixCyprus παρέχει περαιτέρω υποστήριξη στις Τοπικές Αρχές για εξαγωγή λίστας αναφορών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και βοήθεια στην ανάκτηση διευκρινίσεων από τους χρήστες της υπηρεσίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ποιος έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μου;
Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αναφοράς επιλέξατε να παραμείνετε "ανώνυμος/η", πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση σας θα έχουν ΜΟΝΟ οι διαχειριστές της υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τοπική Αρχή θα αποκτήσει πρόσβαση και θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της αναφοράς σας. Σε κάθε περίπτωση, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία μας αποκλειστικά για επικοινωνία με τους χρήστες για θέματα που αφορούν τις καταχωρήσεις τους σε αναφορές και σχόλια. Σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιηθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις με άλλον τρόπο και ούτε θα δημοσιευτούν σε άλλο χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τους όρους χρήσης. Αν εντοπίσετε οποιαδήποτε διαφορετική χρήση εκ μέρους Τοπικών Αρχών ή τρίτων, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα.
Πως προστατεύω τα προσωπικά μου δεδομένα;
Οι μόνες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στην υπηρεσία FixCyprus είναι το όνομα, το email σας, καθώς και ορισμένες τεχνικές πληροφορίες που αφορούν το τερματικό από το οποίο πραγματοποιείτε περιήγηση και καταχώρηση αναφορών. Σε περίπτωση που δε θέλετε να δώσετε το πραγματικό σας όνομα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο. Το email, όπως εξηγείται πιο πάνω, χρησιμοποιείται μόνο για άμεση επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν χρειαστεί μόνο για σκοπούς του περιεχομένου των αναφορών σας ή/και των σχολίων που δημοσιεύετε.

Οι τεχνικές πληροφορίες που κρατάει η υπηρεσία FixCyprus, αφορούν τη διεύθυνση IP του τερματικού μέσω του οποίου επισκέφτεστε την υπηρεσία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται καθαρά για στατιστικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται άμεση συσχέτιση τους με πρόσωπα. Συσχέτιση με πρόσωπα θα γίνει μόνο στην περίπτωση που κάποιος επανειλημμένα χρησιμοποιεί την υπηρεσία κακόβουλα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για το θέμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν μπορώ να περιγράψω το πρόβλημα ικανοποιητικά μέσω της FixCyprus
Αν πιστεύετε πως δεν μπορείτε να περιγράψετε κάποιο πρόβλημά στην υπηρεσία FixCyprus, σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τη σχετική κρατική/τοπική Αρχή.

Αφορούν εκπροσώπους Τοπικών Αρχών

Πως μπορώ να ενημερώνομαι για αναφορές προβλημάτων που αφορούν την Αρχή που εκπροσωπώ;
Στο παρόν στάδιο η ενημέρωση μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
 • Μέσω της ιστοσελίδας, επιλέγοντας την Αρχή που εκπροσωπείται από τη σελίδα "Όλες οι Αναφορές"
 • Μέσω RSS Reader, όπως το Google Reader. Μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις ειδοποιήσεις, μέσα από τη σελίδα "Ειδοποιήσεις"
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απευθείας ενημέρωση της Αρχής που εκπροσωπείτε. Παρακαλούμε, στείλτε μας τα στοιχεία μέσω της φόρμας στη σελίδα "Επικοινωνία". Θα επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μαζί σας και θα σας παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται για προσθήκη της Αρχής που εκπροσωπείτε ή των επιπλέον στοιχείων επικοινωνίας. Στόχος μας είναι η άψογη και με επαγγελματισμό συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της υπηρεσίας FixCyprus.
Πως μπορώ να αναφέρω αν κάποιο πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί;
Πρώτα εντοπίστε και ανοίξτε τη σχετική αναφορά, ακολούθως, αναρτήστε ένα σχόλιο στην Αναφορά, επιλέγοντας το κουτάκι «Αυτό το πρόβλημα έχει επιλυθεί». Αυτόματα η κατάσταση της αναφοράς θα αλλάξει αναλόγως.
Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τους διαχειριστές της υπηρεσίας FixCyprus για περισσότερες πληροφορίες;
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Επικοινωνία και δώστε τέτοιο θέμα και περιεχόμενο στο μήνυμα σας που να βοηθά τους διαχειριστές να το κατανοήσουν εύκολα. Επίσης, προσέξετε να δώσετε σωστό email ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να παράσχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες/διευκρινίσεις.